Yvonne heeft op verrassend doortastende wijze haar kwaliteiten als projectleider bevestigd.
Haar overtuigingskracht, precisie en volharding hebben ervoor gezorgd dat een lastig project met bedrijfsbrede impact, conform de gemaakte afspraken is voltooid.